1. Avtalets giltighetsperiod
Avtalet är bindande från det datum det tecknas och tre månader framåt. Avtalet löper därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 90 dagar ( med undantag av de fall som anges i avsnitt 2 ).


2. Justering av avtalet och priser
Vid förändring i avtalet kommer vi att meddela er detta och från vilket datum det gäller. Vid förändring av avtal eller priser har ni rätt att säga upp avtalet med 14 dagars varsel, men tidigast per det datum när förändringen träder i kraft.


3. Behandling av personuppgifter
Vi behandlar löpande information om ditt användande av tjänsten för att kunna sköta våra åtaganden. Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt ge ut information om er eller ert användanden till tredje part. Vi kan använda era uppgifter för att marknadsföra egna tjänster samt för att delge er information om tjänsten.


4. Avstängning av tjänster
Vi kan stänga ditt abonnemang med omedelbar verkan om:
- Viktiga uppgifter du lämnat till oss är felaktiga
- Du gör dig skyldig till väsentligt avtalsbrott.
- Du inte betalar avgifterna trots påminnelser.
- Du är på obestånd
- Myndighet begär det
- Annan orsak som vi finner det rimligt att stänga av för.


5. Uppsägning av avtalet
Om inget annat anges får du säga upp avtalet:
Med 90 dagars uppsägningstid, dock tidigast 3 månader efter tecknande.
Med 14 dagars uppsägninstid i det fall som anges i avsnitt 2.
Vi får säga upp avtalet:
Med 30 dagars uppsägningstid.
Omedelbart i de fall som anges i avsnitt 4.
När avtalet upphör stängs abonnemanget. Eventuella utestående avgifter skall betalas omgående.


6. Ansvar
Begränsning av vårt ansvar
Vi ansvarar inte för besvär, skador eller förluster som orsakats av avbrott eller störningar i tjänsten eller felexpidierad, utebliven eller försenad information.
Vi ansvarar inte för innehåll eller noggranhet i information som förmedlas via vår tjänst.


7. Debitering av SMS
Vid tecknande av SMS meddelande debiteras 10 meddelande i förskott på första fakturan.


8. Fakturaavgift
Ingen fakturaavgift utgår vid faktura vid PDF (e-post). Vid pappersfaktura utgår en avgift om 15 kr (exkl moms) per faktura